FUNDACJA CRE8

O NASKONTAKT

NASZE PROJEKTY

WSPÓŁORGANIZUJEMY

Obszary działalności Fundacji CRE8

Wspieranie rozwoju studentów, doktorantów i pracowników jednostek naukowych.

Działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji i nauki.

Wspieranie działań organizacji społecznych funkcjonujących w środowisku akademickim i naukowym.

Organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

Wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Wspieranie współpracy nauki z biznesem i realizacji zadań służących praktycznemu zastosowaniu nauki.

Wspieranie jednostek funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

WSPÓŁPRACUJEMY Z

previous arrow
next arrow
Slider

Skontaktuj się z Nami

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3 + 6 =

Fundacja CRE8

ul. Malborska 3 lok. 76

03-286 Warszawa

NIP: 524-287-47-68