MISJA

Stworzenie ekosystemu wspierającego rozwój polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, a także wspomagającego umiędzynarodowienie i realizację pasji studentów i młodych naukowców.

CEL NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Wsparcie eksperckie projakościowych zmian systemowych w polskim szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie budowania efektywnego systemu szkół doktorskich. Działania szkoleniowe oraz informacyjne przekazujące rzetelną wiedzę o nowym modelu kształcenia i okresie przejściowym.

STATUT

Działamy na podstawie Statutu Fundacji CRE8 obowiązującego od 10 września 2018 r.

ZARZĄD FUNDACJI

mgr inż. Michał Gajda

Prezes Zarządu Fundacji CRE8

Aktywny działacz społeczny środowiska akademickiego od 2004 r., Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w latach 2015-2017, członek zespołów eksperckich i recenzent programów dla młodych naukowców.

e-mail: m.gajda@cre8.edu.pl

mgr inż. Patrycja Florczuk-Kołomyja

Wiceprezes Zarządu Fundacji CRE8

Genetyk, biotechnolog, doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaangażowana w działalność na rzecz środowiska studenckiego i doktoranckiego. W latach 2012-2016 ekspert studencki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie zaangażowana w prace Krajowej Reprezentacji Doktorantów związane z nauką i szkolnictwem wyższym.

e-mail: p.florczuk-kolomyja@cre8.edu.pl

mgr inż. Natalia Plona

Wiceprezes Zarządu Fundacji CRE8

Działaczka na rzecz środowiska doktoranckiego. Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2017. Obecnie członek Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli Akademickich przy RGNiSW.

e-mail: n.plona@cre8.edu.pl

mgr inż. Olga Gajda

Członek Zarządu Fundacji CRE8

Działaczka środowiska akademickiego. Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2016-2018, wieloletnia działaczka na rzecz kół naukowych. Nauczyciel akademicki.

e-mail: o.gajda@cre8.edu.pl

mgr inż. Paweł Kołomyja

Członek Zarządu Fundacji CRE8

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2019, Komisji Senackich i Rektorskich SGGW. Pełnione funkcje: Członek Prezydium oraz  Przewodniczący Komisji ds. Informacji i Promocji Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW, Wiceprzewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studentów SGGW. Przedstawiciel do Senatu SGGW, Specjalista ds. Kluczowych Partnerów SF BCC.

e-mail: p.kolomyja@cre8.edu.pl

inż. Łukasz Plona

Członek Zarządu Fundacji CRE8

Absolwent Inżynierii chemicznej i procesowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Technolog z wieloletnim doświadczeniem. Wykonawca projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

e-mail: l.plona@cre8.edu.pl

RADA FUNDACJI

mgr inż. Przemysław Rumianek

Przewodniczący Rady Fundacji CRE8

Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej. Aktywnie działający na rzecz środowiska akademickiego od 2004 r. Zawodowo zajmujący się projektowaniem konstrukcji pojazdów, analizami wytrzymałościowymi i symulacjami rozpraszania energii przez materiały. Wiceprezes Fundacji Kreatywnego Rozwoju „Koliber”. Członek zespołów eksperckich oraz recenzent wniosków naukowych. W latach 2015-2017 członek Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 2014 roku.

e-mail: rada@cre8.edu.pl

dr inż. Anna Gayer

Członek Rady Fundacji CRE8

Naukowczyni, nauczycielka akademicka i zaangażowana działaczka społeczna. W 2018 r. obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Na co dzień pracuje na uczelni oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządami w zakresie walki o czyste powietrze. Aktywnie działa na rzecz wspierania kobiet w rozwoju kariery naukowej i przedsiębiorczości oraz na rzecz współpracy nauki i biznesu.

mgr inż. Michał Kiljan

Członek Rady Fundacji CRE8

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Senatu Akademickiego SGGW, dwukrotny Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW oraz innych organów akademickich, w których aktywnie reprezentował studentów i działał m.in. na rzecz poprawy ich warunków socjalno–bytowych. Koordynator i inicjator wielu projektów m.in. szkoleń rozwojowych skierowanych do studentów oraz promujących ich kulturę jak np. Ursynalia – Warsaw Student Festival (Dyrektor Zarządzający w latach 2010-2013). Obecnie przedsiębiorca i ojciec trójki dzieci.

dr inż. Przemysław Kornatowski

Członek Rady Fundacji CRE8

Post-doc w Laboratory of Intelligent Systems na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w Szwajcarii. Tematem jego pracy naukowej są składane roboty latające wykorzystywane do transportowania ładunków podczas misji poszukiwawczych i ratowniczych (http://dronistics.ch). Laureat polskiej edycji konkursu „Innovators Under 35”. Jako inżynier projektujący i budujący drony brał udział w projekcie “GimBall: A resilient flying robot for semi­autonomous operation in cluttered environments”, a robot “GimBall” wygrał w konkursie “The UAE Drones for Good” dla najlepszego cywilnego drona ratującego życie ludzi. Aktywny działacz Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

mgr Róża Stasińska-Zawalich

Członek Rady Fundacji CRE8

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Magister Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami. Licencjonowany Rzeczoznawca Majątkowy nr uprawnień 6782.