SZKOLENIA Z USTAWY 2.0

Oferujemy Państwu szeroki wybór szkoleń dedykowanych do różnych grup środowiska akademickiego.

Szkolenia prowadzone są przez osoby związane z tworzeniem Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, m.in. poprzez działalność samorządową w Krajowej Reprezentacja Doktorantów.

DOKTORANCI

Spotkanie informacyjne dedykowane dla uczestników studiów doktoranckich.

PROMOTORZY/ KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

Spotkanie informacyjne dedykowane dla promotorów i kierowników studiów doktoranckich.

WŁADZE/ ADMINISTRACJA

Spotkanie informacyjne dedykowane osób odpowiedzialnych za kształcenia na studiach doktoranckich oraz tworzenie i uruchamianie szkół doktorskich oraz osób obsługujących to kształcenie.

Do terminu przygotowania zasad rekrutacji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Do terminu przygotowania programów kształcenia pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Do uruchomienia szkół doktorskich pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Nie wiesz jak opracować zasady rekrutacji czy regulamin studiów?

Masz pytania? Potrzebujesz opinii na temat opracowanego regulaminu lub zasad rekrutacji?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

12 + 4 =